Hepatitida A

Hepatitida typu A je infekční onemocnění napadající játra – neboli zánět jater. Lidově se hepatitidě typu A říká žloutenka typu A. Často je toto onemocnění nazýváno jako „nemoc špinavých rukou“, protože se viry hepatitidy jsou šířeny stolicí a následně se dostávají do úst jiného člověka například přes potraviny, které nejsou dostatečně omyty, dostatečně tepelně zpracovány nebo jsou omyty znečištěnou (kontaminovanou) vodou. Tento vir se také přenáší v oblastech, kde nejsou udržovány dostatečné hygienické návyky - na cestách, zvláště v rizikových oblastech (tropy, subtropy), mezi bezdomovci, v dětských zařízeních, mezi zdravotnickými pracovníky a v prostředí narkomanů, kteří používají stejné jehly pro aplikaci drog. Zde se mimo hepatitidy typu A často projevují i další typy hepatitid – typu B a C.

Hepatitida typu A se dlouhou dobu neprojevuje žádnými příznaky, nebo jen příznaky velmi mírnými, které si lidé často s hepatitidou nespojí.

Hepatitida typu A je ze všech typů žloutenkových onemocnění nejméně nebezpečná, je však vysoce infekční a proto je dobré dbát na zvýšenou hygienu, zvláště v dobách, kdy hrozí vyšší pravděpodobnost nákazy, nebo pokud se pohybujete v takových prostředích, kde byste se s možností nákazy mohli spíše setkat.

Vir hepatitidy typu A nepřechází do chronického stavu, proto většinou po přeléčení nepřicházejí další zdravotní problémy.

Jestliže je člověk „áčkovou“ hepatitidou nakažen, první příznaky se objevují asi po 30 dnech (může to však být více i méně) a projeví se nejčastěji nespecifickými příznaky jako je únava, teplota, střevní problémy, bolesti hlavy a podobně. Po odeznění těchto příznaků se může projevit zežloutnutí kůže a očního bělma, není to však pravidlem.

Může se také objevit hepatitida, která se neprojevuje vůbec – nevyvine se, ale je těmito lidmi šířena do svého okolí a je třeba jí také přeléčit. Takoví lidé jsou jen „nosiči“ viru.

Hepatitida A se tedy dá velmi dobře vyléčit, léčba spočívá v „jaterní“ dietě, klidu a podáváním léků a vitamínů na podporu správné funkce jater.

Jestliže se tedy chystáte například vycestovat mimo ČR, nezapomeňte na očkování, které se provádí jednou dávkou vakcíny. Za dva týdny ode dne podání vakcíny byst měli být chráněni zhruba na rok a půl. Očkování proti žloutence je nejbezpečnějším způsobem ochrany.