Twinrix

Twinrix adult

Na trhu existuje více druhů vakcín, kterými je možno se účinně chránit proti hepatitidám typu A a B. Kombinovaná vakcína Twinrix adult obsahuje usmrcené viry hepatitidy typu A a část mrtvých virů hepatitidy typu B a je určena pro osoby od 16 let, kteří jsou potencionálně vystaveni riziku nákazy některého z jaterních onemocnění. Twinrix adult je obvykle pacienty snášen velmi dobře, občasně se mohou vyskytovat vedlejší účinky jako bolest hlavy a únava, nebo další příznaky, které jsou lépe popsány v přívalovém letáčku.

Twinrix je pouze na lékařský předpis, takže je nutno vše před zahájením očkovací kůry prokonzultovat se svým lékařem.

Twinrix obsahuje antibiotikum neomycin, proto pokud trpíte alergií na některé látky v něm obsažené, neměl by být přípravek užíván. Také pokud se v době, kdy má proběhnout očkování objeví horečka, očkování by mělo být odloženo.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně uvádí, že protilátky po očkování v těle přežívají zhruba dalších 15 let, vyloučená není ani ochrana doživotní. Očkovací schéma probíhá ve třech dávkách, mezi prvními dvěmi dávkami je měsíční odstup, před třetí dávkou odstup pětiměsíční a aplikuje se do horní části paže do svalu. Pokud je nutná rychlejší ochrana – například pro osoby, které se pohybují v rizikových prostředích apod., je možné celou očkovací kůru stihnout během tří týdnů a po roce od tohoto očkování se pro zvýšení ochrany doporučuje podat ještě dávku čtvrtou. V žádném případě nesmí být vakcína podána do žíly.

Cena vakcíny Twinrix adult se v lékárnách pohybuje okolo 1500 Kč za jednu dávku, může však být i dražší. Některé zdravotní pojišťovny však mají různé zvýhodněné očkovací programy a příspěvky, proto se o nich nejprve informujte u své zdravotní pojišťovny.

Twinrix Junior

Vakcína Twinrix Junior se užívá pro děti od jednoho roku do patnácti let. Aplikace vakcíny spočívá ve třech dávkách. První dávka v dobu, kterou si rodiče pro dítě stanoví a dále stejně jako u vakcíny Twinrix adult – tedy měsíc odstup mezi první a druhou dávkou, před poslední dávkou odstup pětiměsíční.

Vakcína Twinrix je kombinace vakcín Engerix a Havrix, cena pro dětskou vakcínu (Twinrix Junior) se pohybuje okolo 1000 Kč za jednu dávku.