Havrix

Havrix 1440

Vakcína Havrix 1440 je určena pro osoby nad 16 let a chrání před onemocněním hepatitidou typu A. Zvláště je vhodná pro osoby pohybující se v rizikových oblastech. Dávkování je způsobem: jedna dávka a následná dávka posilující. Cenově je vakcína Havrix dobře dostupná, pohybuje se okolo 1500 Kč.

K základní ochraně je podána jedna dávka vakcíny, která by měla zaručit ochranu po dobu alespoň jednoho roku, poté by měla proběhnout ještě posilovací dávka (půl roku až rok po první dávce, což by mělo dále zaručit ochranu na alespoň 10 let až 20 let a doba ochrany je samozřejmě dále prozkoumávána. Pokud je posilovací dávka aplikována se zpožděním do třech let, ochrana by měla být zaručena i přes to. Ochranné protilátky se tvoří v průběhu dvou až čtyř týdnů po naočkování. Posilovací dávku Havrix je možno použít i v případě, že byla předtím použita jiná vakcína.

Vakcína Havrix se nepoužívá k léčbě již probíhající infekce žloutenkového onemocnění a dalším infekčním onemocněním jater.

Pokud trpíte alergií na některou složku obsaženou ve vakcíně, nejprve vše řádně prokonzultujte s lékařem. Jestliže budete kombinovat vakcínu Havrix s dalšími vakcínami, musí být aplikace provedena do různých míst a v různých injekčních stříkačkách.

V případě těhotenství je vhodné s očkováním posečkat, pokud se žena přímo nepohybuje v rizikovém prostředí.

Celkově je vakcína snášena velmi dobře, objevují se jen zanedbatelné příznaky jako mírná bolest v oblasti vpichu, která po pár dnech odezní.

Pro informace o manipulaci s vakcínou a dalších nezbytnostech, si pečlivě prostudujte příbalovou informaci a návod k použití, kde je vše detailně popsáno.

Havrix 720

Pro děti od jednoho roku do patnácti let je k ochraně před hepatitidou typu A určena vakcína Havrix 720, nechrání ale před ostatními hepatitidami - typu B, C (stejně tak ani vakcína Havrix pro dospělé chrání pouze před hepatitidou typu A).

Cena vakcíny Havrix 720 se pohybuje okolo 900 až 1500 Kč.