Očkování proti žloutence

Žloutenka je nepříjemná nemoc, která může postihnout bez vyjímky každého a kolem se mohou pohybovat lidé, kteří v sobě nosí virus žloutenky. Bez léčby může tato nemoc přerůst ve ztvrdnutí jater, rakovinu a v jiné zdravotní problémy. Celý průběh nemoci je navíc velmi náročný a vyžaduje řadu různých omezení.

Skoro každý už o očkování proti žloutence, nebo i jiným nemocem, které by mohly postihnout jeho, případně děti, uvažoval. Někteří lidé si myslí, že očkování proti žloutence je spíše určeno dětem, ale stejně tak jako pro děti je doporučováno i dospělým, obzvláště pokud patří do některé z rizikových skupin a to zejména lidem, kteří často cestují, pracovníkům ve zdravotnictví, vojákům, kteří cestují do krajů se sníženou možností hygieny, popelářům (kvůli práci s odpadky), nebo lidem, kteří manipulují s potravinami či odpadními vodami, samozřejmě narkomanům a osobám, které často střídají své sexuální partnery, nebo se pohybují v blízkosti infikovaných osob, homosexuálové a také lidem, kteří trpí některou z těžších forem jaterního onemocnění.

Do dvanácti let věku je vakcína povinná, očkovat se začíná zhruba v jednom, nebo dvou letech věku dítěte.

Vakcíny proti žloutence typu A se začaly hromadně připravovat v 80. letech, ale obsah látek obsažených v jednotlivých vakcínách se mírně liší podle výrobců.

Očkování proti žloutence by mělo přijít nejlépe 4 týdny před stykem s rizikovým prostředím, kde se žloutenka vyskytuje. Tato doba je optimální pro vytvoření správných protilátek v těle, přestože někteří výrobci vakcín doporučují týdny pouze 2, což nemusí zaručit úplnou ochranu očkovaného. Po šesti až osmnácti měsících se někdy provádí tzv. posilující dávka k dosažení lepší ochrany. Není příliš dobré očkování podstupovat dříve, nebo později, než je předepsáno (to se týká zejména dítěte.) Nejrozumnější je děti očkovat v jarním čase.

Účinnost očkování je zaručena skoro 100% a pokud proběhne také aplikace posilující dávky, pak by měl být efekt úplný. U malých dětí může být očkování proti žloutence ovlivněno zejména pokud jsou ještě ovlivněny tzv. mateřskou protilátkou (kojené děti) a proto se u těchto dětí očkování neprovádí.

V současnosti lze sehnat také vakcínu kombinovanou, která vytváří protilátky jak na žloutenku typu A, tak B a její účinek je dlouhodobý. Cena jedné vakcíny se pohybuje od 1000 do 2000 Kč (podle dodavatele).

Kombinovanou vakcínu Vám předepíše kterýkoli praktický lékař, nebo je možné se obrátit na některé z očkovacích center.

Pravidelně se očkování proti žloutence provádí ve třech dávkách (po jednom měsíci po první dávce bývá obvykle druhá dávka, třetí pak za 5 měsíců).

Dnes je možné takové očkování absolvovat i na splátky, například v očkovacím centru na stránkách www.ockovacicentrum.cz, kde se můžete mimo jiné také online objednat na konzultaci. Povinný regulační poplatek zde neplatíte, protože na tento druh očkování se poplatky nevztahují. Pro možnost očkování na splátky je nutné zadat osobní údaje (jméno, adresa, telefon, bank.účet).

Řada pojišťoven poskytuje nejrůznější slevy a bonusové programy očkování proti žloutence.

Pokud tedy ještě nejste očkováni, neváhejte tuto problematiku prokonzultovat s Vaším lékařem.