Žloutenka typu A

Žloutenka typu A je infekční onemocnění, které je přenášeno virem hepatitidy typu A, který následně napadá játra a vyvolává zde jaterní zánět přechodného nebo chronického typu. Žloutenkou se nazývá proto, že v některých případech se projeví zežloutnutí kůže, nebo očního bělma, což je způsobenou vysokou koncentrací tzv. žlutého barviva (bilirubinu) v těle, který pak játra nestíhají zpracovávat.

Žloutenka je tedy názvem lidovým, správný název je hepatitida typu A neboli zánět jater, která může být infekčního typu (žloutenka), nebo může být vyvolána například nadměrným požíváním alkoholu (ztvrdnutí jater) apod.

Žloutenka typu A je přechodný zánět a po jejím přeléčení se neobjevují další zdravotní obtíže, které často nastávají po prodělání žloutenky typu B. Vir žloutenky typu A se do těla nejčastěji dostává ústy a je vylučován stolicí. Proto je nutno si před jídlem a po použití toalety důkladně umývat ruce a to teplou vodou s mýdlem, mokré ubrousky se v tomto případě nedoporučují jako nejspolehlivější řešení. Platí to také pro sedání si na prkénka veřejných WC, nezapomeňte, že infekce se může držet i na klikách od toalety a ve veřejných dopravních prostředcích.

Někteří lidé mohou být pouze nosiči žloutenky, někteří mohou žloutenkou přímo onemocnět. Nakazit se můžete jak od lidí, kteří žloutenku nosí, tak i z potravin, které nebyly dostatečně tepelně zpracovány (hlavně maso), ale i znečištěnou vodou anebo potravinami, které byly takovou vodou omyty.

Většinou se žloutenka typu A vyskytuje v rizikovějších prostředích – v komunitách narkomanů, u bezdomovců, zdravotnických pracovníků, nebo osob, které se v těchto prostředích pohybují. Vyskytovat se může také v dětských zařízeních (školy, školky, letní tábory apod.) Většinou se infekce šíří pouze ve skupinách se sníženými hygienickými návyky, ale někdy se infekce může přenést i mezi populaci, kde je hygiena prováděna na normální úrovni.

Inkubační doba žloutenky typu A je od 15 do 50 dnů, už v inkubační době je infekční. Pokud nejste proti žloutence očkováni, je možné se opakovaně nakazit pouze žloutenkou typu C, po prodělání typu A, nebo B v těle zůstávají protilátky.

Žloutenka typu A je nejméně nebezpečná, dá se bez problému vyléčit, u žloutenky typu B je nebezpečí mnohonásobně vyšší, hlavně pokud se dostane do chronické fáze.

Léčba žloutenky je náročnější a je nutno počítat s většími omezeními. Jedná se zejména o omezení fyzických aktivit, dále přísnější dietu, podávány jsou léky pro ochranu jater a také vitamín B.

Lékařsky správný název pro žloutenku typu A je hepatitida A.