Hepatitida C

Hepatitida typu C je nemoc, která má nejpomalejší průběh ze všech typů hepatitid. Lidově se hepatitidě typu C říká žloutenka typu C. Někdy se neprojeví vůbec žádné příznaky až několik let.

Kvůli takovému průběhu zůstává často neléčena a tak vyvstává riziko postižení jater cirhózou nebo rakovinou, někdy může nemoc končit i transplantací jater, ale není to příliš časté.

Pokud se u Vás vir hepatitidy typu C projeví, je nutno započít léčbu, která bývá ve většině případů úspěšná, ale pokud je pacient zároveň silným alkoholikem, je potřeba se této závislosti nejprve zbavit.

Léčba hepatitidy C jako taková trvá zhruba jeden rok a probíhá formou látek dodávaných injekčně asi jedenkrát týdně a dále různými podpůrnými rostlinnými přípravky pro zlepšení činnosti jater. Taková léčba se používá v případě akutního projevu hepatitidy typu C, který trvá zhruba 2 až 12 týdnů, než přechází do stádia chronického. Léčba je ukončena po vymizení viru z krve, dále jsou játra kontrolována pravidelnými testy.

Hepatitidou typu C trpí nejčastěji narkomané, kteří používají nesterilní jehly k aplikaci drog, ale určité riziko představuje také transfúze krve (zejména transfúze provedené před rokem 1992) a vůbec styk s infikovanou krví nakaženého jedince. Stejně jako u hepatitidy typu B může být vir přenesen z matky na dítě.

Jak už bylo řečeno, příznaky se zpravidla neobjevují žádné, občas se vyskytují nejrůznější potíže se zažíváním, zvětšení břicha nebo zežloutnutí kůže.

Hepatitidou typu C trpí mnoho lidí, ale poté co se objevil virus HIV se jí přestal přikládat tak důležitý význam. Přesto ale představuje vysoké zdravotní riziko.

Na „céčkovou“ hepatitidu se ještě dodnes nepodařilo vytvořit vakcínu, která by tomuto onemocnění předcházela a bylo by možno se jí účinně chránit.

Lze jí ale předcházet tím, že se budete vyhýbat rizikovým oblastem, kde je možno se virem hepatitidy typu C nakazit – zejména nebrat drogy, popřípadě nepoužívat jehly, které již předtím někdo použil, dále pokud chcete podstoupit „zkrášlující“ zákrok v podobě náušnic nebo obrázků na různých částech Vašeho těla, nejprve si zjistěte, kdo tento zákrok provádí, zda se tam již někdo před Vámi neinfikoval a jestli je prostředí čisté a udržované.

Stát se může samozřejmě cokoli, ale trocha opatrnosti v tomto případě jistě není na škodu.